Ansluta en Barn Door Light

I professionell fotografering och belysning , är en ladugårdsdörr en metallfästesom ansluts på utsidan av ett ljus . Denna fastsättning består av metallband , som tillåter användaren att fokusera ljuset . Utan en ladugårdsdörr , kan ljuset från lampan spiller överallt ; med en ladugårdsdörr , kan du tända ditt ämne perfekt . Barn dörrar är designade för snabb fastsättning . Instruktioner
1

Stäng av ljus du tänker använda ladugårdsdörren med och låta ljuset svalna .
2

Välj en ladugårdsdörr som matchar måtten på dina ljus. Så länge du vet modellnumret på ditt ljus , som kommer att skrivas ut på enheten , kan du jämföra den med olika ladugårdsdörrar . Om din ladugårdsdörren är stor nog att den kräver en reflektor kvarstad , gå vidare till nästa steg . Addera 3

Lossa fästskruven på reflektorn och skjut den lilla änden över den främre ramen för ljuset. Dra åt fästskruvenför att fästa reflektorn till ljuset .
4

Öppna lada dörrklaffarnaoch lossa skruvarna på baksidan av ladan dörren .
5

Skjut ladugårdsdörren över reflektorn . Om det inte finns någon reflektor , kan du helt enkelt dra ladugårdsdörren över framsidan av ljuset . Se till att hakarna på framsidan av ladugårdsdörren är vända nedåt . Detta innebär ladugårdsdörren är högra sidan uppåt .
6

Dra ladugårdsdörren fästskruvarrunt ramen av reflektorn eller ljus . Addera