Vad kan orsaka en värmare att fluktuera

? Heater fluktuation hänvisar till snabba förändringar i temperatur som inte är tänkta att förekomma under normal värmning . Med forcerad luft eller strålningsvärme system är dessa svängningar sällan märkt , men de blir mycket påtaglig med varmvattenberedare . Som ett resultat, är många av de problem med värmevariationeri samband med pannor , trots de problem som kan vara ansluten till värmaren själv och inte rörsystemet . Termostater och givare

Termostater kontrollera temperaturen i luft och vatten i ditt värmesystem . De använder sensorer för att bedöma temperaturen vid olika ställen - för en panna tank, sensorer är ofta i toppen och botten av tanken . Om dessa sensorer lossnar eller fel , eller om termostaten börjar skicka ut fel signaler , kan värmaren stoppa och starta igen plötsligt , försöker nå temperaturer som inte existerar eller misslyckas med att värma vatten vid rätt tidpunkter . Detta kan resultera i värmefluktuationer.
Felaktiga inställningar

Heater inställningar är ett annat vanligt exempel på fluktuationer orsaker . Undersök termostaten inställningarna på din värmare eller panna för att se var de är inställda . Om du har de övre gränser som för högt , kommer termostaten att kämpa för att nå dem och sedan gå in i nödläge stängas av när den känner av att temperaturerna äventyrar systemet . Resultatet kan bli en fluktuation mellan alltför varmt och alltför kallt vatten , som lätt fixeras genom justering . Addera tryckfluktuation i Varmvattenberedare

vissa vattenvärmare, speciellt tankless värmare , tryckvariationer kan leda till temperaturvariationer . Vattenvärmaren behöver en viss tid för att värma upp vattnet . Om trycket är lågt, kan värmaren kunna värma vatten effektivt. Om trycket är högt på grund av användning av flera kranar eller förändringar pump , då vattnet inte kan ha möjlighet att värmas upp i tid, vilket resulterar i en snabb förändring till kallare vatten.

Läckage i systemet

Värmeanläggningen kan också läcka över tiden . Ett läckage i en värmeväxlare kan orsaka, bland andra problem , ett inflöde av kall luft. I VVS, kan ibland kallvattenventilerkrångla och läcka kallt vatten i det varma vattnet i värmaren , vilket resulterar i variationer , även om ingenting är fel med uppvärmningsmekanismensjälv . Addera