Hur vet jag om den tryckreglerande spjäll ligger direkt på ett kol Spis

Den tryckreglerande spjäll , även känd som en dragregulator , styr hur mycket luft kommer in i din kol kaminens eldstad från skorstenen . Rätt luftflöde är viktig för korrekt drift av kol spisar . För mycket luft gör att kolet att brinna upp snabbare än det borde , medan för lite luftflöde gör att kaminen överhettas . Den tryckreglerande spjäll på kol kamin kan du se till att luftflödet är precis lagom . Instruktioner
1

Kontrollera avläsningen på tryckreglerande spjäll på kol kaminens rökkanal . Öppningen ska vara mellan 0.04 inches och 0.08 inches .
2

Vrid ratten på den tryckreglerande spjäll medurs för att öka mängden av luftflödet in i kol spisen . Vrid ratten moturs för att minska mängden av luftflödet in i kaminen . Addera 3

Undersök din eld i kol spisen . Det bör inte finnas någon rök komma tillbaka in i kaminen från skorstenen och elden ska brinna jämnt . Kontrollera temperaturen för att se till att det är mellan 350 och 450 grader Fahrenheit i kaminen . Addera