Felsökning Kontinuerlig Blinkande på en Goodman GCV9 Furnace

Ugnar , inklusive Goodman GCV9 , är oftast utrustade med en eller flera LED-lampor som fungerar som indikatorer på att ugnen är antingen fungerar normalt eller upplever ett fel. På grund av detta , en av de viktigaste delarna av felsökning din ugn , när det inte fungerar , är att observera om de LED-lampor lyser , blinkar eller mörkt och att veta vad var och en av dessa indikerar om ugnen . Instruktioner
1

Kontrollera ugnen s ledningar om ugnen inte fungerar alls och LED- lampan lyser. Om ugnen inte aktiveras som svar på ett värmebehov , kan en kontinuerlig LED- ljus indikerar att polariteten i ugnen på 115 volt strömkälla har vänt . Stäng av ugnen och ha en reparation professionella inspektera ugnen s ledningar för att rätta till det , enligt kopplingsschemati tillverkarens manual .
2

Undersök tryckvakt slangen och ugnens rökkanal för någon blockering . Den GCV9 LED ljus blinkar nio gånger när ugnen höga stadium tryckvakt krets inte stänger , vilket tyder på någon form av blockering i antingen ugnen rökkanalen eller tryckslangen . Rensa ut skräp och kör ugnen igen för att se om LED- lampan slutar blinka . Addera 3

Kontrollera ugnen s tänd krets om lysdioden blinkar åtta gånger . Denna blinkande indikerar att ugnen är tändaren har antingen gått ut eller är felaktigt ansluten så har en reparation professionell kontrollera tändaren s ledningar eller kontakta Goodman angående byte av tändaren . Addera