# >> Hem Trädgård >  >> Home Appliances >> sophantering >>

Hur man reparerar en säkerhetskopierade sophantering

Reparera en backas upp sopor är inte ett svårt jobb . Du kan slutföra proceduren på mindre än en halvtimme . De flesta avyttringar har en port på undersidan som gör att du kan stänga av masher plattan manuellt för att lossa något som kan vara igensättning av systemet . När avyttringen backas upp , kan det också utlösa återställningsknappen för att stänga av enheten , rädda den från att begrava ut . Du kan reparera det backas upp systemet själv och spara på bekostnad av att ringa en reparatör att fixa det åt dig . Detta är vad du behöver
En fjärdedel tums insexnyckel
Visa fler Instruktioner
1

dra ur elsladden av sopor från eluttaget innan du försöker koppla bort alla backup i enheten .
2

Sätt en en fjärdedel tum insexnyckel i spåret på undersidan av sopor och vrida nyckeln fram och tillbaka för att lossa eventuella hinder inuti enheten.

3

Dra ut något material som kan igensättning av sopor runt masher plattan tills enheten är fri från allt säkerhetskopiera systemet .
4

Leta den röda återställningsknappen på undersidan av sopor och tryck in den för att återställa enheten .
5

Koppla elsladden för sopor i eluttaget .
6

kör varmvatten från kranen i sopor i en minut och med vattnet fortfarande igång , vrid förfogande för att kontrollera att det inte längre backas upp .
7

Stäng varmvattnet off . Addera