Hur man tar bort dörren Vent på en Whirlpool diskmaskin

Om Whirlpool diskmaskin är tekniska problem , till exempel läckage , kan det vara nödvändigt att ta bort dörren utlopp för felsöka problemet . Detta kan hjälpa till att identifiera ett eventuellt läckage punkt eller för att ersätta en defekt ventil. Du kan ta bort luckan vent utan hjälp av en utbildad reparatör . För att ta bort dörrsidan , måste du först ta bort kontrollpanelen komponent installerad på själva dörren . Detta är vad du behöver
Flathead skruvmejsel
T - 15 Torx-skruvmejsel
Visa fler Instruktioner
1

Ta bort de sex skruvarna Anbringande diskmaskinen kontrollpanelen på framsidan av luckan . Dessa skruvar kan tas bort med en skruvmejsel .
2

Håll kontrollpanelen med en hand och försiktigt sänka ner den , utsätta kabelnätet för panelen .
3

Koppla anslutningspluggarnatråd från vax motorplintarna som finns på dörren ventilationsaggregatet.
4

Lossa de fyra T - 15 Torx- skruvar på vänster sida av ytterdörrenpanel . Ta inte bort torxskruvarna .
5

Sätt i en skruvmejsel i spåret finns längst ner på den inre ventilationsgallret, vrid sedan ventilationsgallretett kvarts varv med skruvmejseln ..

6

Dra i ventilationsgallretför att ta bort den från ventilationsaggregatet. Addera