Hur kan jag Isolera min AC Kompressor

? Luftkonditionering kompressorer komprimera köldmedium, som kallas R12 . Denna åtgärd ökar trycket av gasen som sedan skickas längs enhetens kylmedelsledningarna före kylning ett hem eller någon annan struktur . Kompressorer bort även fukt från luftkonditioneringen kondensor . Kompressorn kan isoleras på ett par olika sätt . Syfte

Det främsta skälet till att folk isolerar en luftkonditionering kompressor är att minska buller . Dessa enheter , särskilt när de blir äldre , kan bli så högljudda att människor i närliggande bostäder kan klaga .

Typer

Ett isolerande filt är det bästa isoleringsmetodenför kompressorn . Filten är oftast gjorda av vinyl eller keramisk fiber , ad bullerdämpandematerial kan minska överdriven ljud avsevärt . Kompressorn är i någon fara för överhettning till följd av denna typ av isolering på grund av köldmedium som är ständigt i enheten . Addera Förebyggande /Solution

Om det ljud som alstras av kompressorn är verkligen överdrivet , är det bästa alternativet att byta kompressorn . Ljuddämpande isolering kan hjälpa ett tag , men antagligen inte tillräckligt , och bullret kommer att förvärras eftersom kompressorn åldrar. Addera