Home & Garden >> Hem Trädgård >> Home Appliances >> luftkonditionerare >> Content

Ta reda Friktion Rate av en Flex Duct

Friktionstaktplåtkanalerär standardiserad på 0.1 inches vattenpelare per 100 meter kanal . Eftersom olika tillverkare av flexibla kanaler göra sina produkter på olika sätt, det finns ingen standard för flexibla kanaler . Du kan använda tillverkarens uppgifter luftfriktionsförlustfrån kanal förpackningen för att bestämma friktionshastighetenpå en kanal när den är helt utsträckt. Designen inne flexibla kanaler hindrar luftflödet över långdistanskörningar, och detta förstärks när kanalen är komprimerad . Inte fullt utvidga den flexibla kanalen ändrar luftmotståndet dramatiskt . Faktum är att friktionshastigheten ökar i proportion med kompression av kanalen. Detta är vad du behöver
Måttband
Calculator
Visa fler Instruktioner
1

Bestäm andelen kompression i kanalen . Mät längden av kanalen helt utsträckt , sedan mäta avståndet mellan de två anslutningarna.
2

Dividera längden av körningen av längden av kanalen. Slå numret till procent genom att multiplicera med 100 . Fyra procent eller lägre anses vara helt utsträckt . Addera 3

Bestäm hur mycket denna andel av komprimering orsakar en högre friktionshastighet. En procentsats mellan 15 och 30 procent fördubblar friktionshastigheten. Procentsatser mellan 30 och 60 procent kan öka fyra gånger över den standard som fastställts av den helt utdraget kanalen .
4

Multiplicera tillverkarens friktionshastighetnär fullt utsträckt av ökningen anges av komprimering . Detta är den möjliga luftmotståndet takt din kanal . Addera

från:http://hem.98905.com/home-appliances/air-conditioners/1012050960.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.