Hur man laddar ett R - 410A System

R - 410A är en typ av köldmedium som används i luftkonditioneringar . Det är en idealisk köldmedium , eftersom det inte bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet . Innan du kan använda den här köldmedium , måste du överföra den till luftkonditioneringen . Denna process kallas " laddning . " Korrekt laddning är viktigt eftersom för mycket eller för lite köldmedium i din luftkonditionering kan skada enheten . Det rekommenderas att du använder en köld skala och laddningsmodulenför att göra jobbet . Detta är vad du behöver
Laddning modul
Visa fler Instruktioner
1

Placera laddningsmodulenpå en plan yta nära din värmepump . Anslut sin växelströmskabeln till en tillgänglig uttag .
2

Tryck på "Power " -knappen på laddningsmodulenför att slå på den. Addera 3

Placera köldmediebehållarepå vågen tallrik .
4

in ena änden av den medföljande slangen till porten på köldmediebehållaren.
5

Anslut den andra änden av slangen till köldingångsportenpå luftkonditioneringen .
6

Tryck på " Klar " -knappen på framsidan av laddningsmodulenför att ta bort den om sin tidigare uppgift.
7

Använd knapparna "Up " eller "Down" piltangent på modulen för att komma in i laddningsvikteni systemet . Denna vikt kommer att variera beroende på vilken typ av luftkonditioneringen du har
8

Öppna ventilen på köld kan och tryck sedan på knappen " Ladda " för att ladda luftkonditioneringen .
Addera