Så här kontrollerar EVA i underkant av en A /C

När du kollar i underkant av en luftkonditionering , du mäta trycket i köld sugledningen . Detta tryck berättar om hur kompressorn drar köldmedium och hur snabbt köld avdunstar ( EVA ) i kylslingan . Om trycket är för högt , då EVA är alltför snabbt , vilket skulle kunna betyda att kompressorn skadas eller doseringsanordningen har fastnat i öppet . Detta är vad du behöver
Grenrör mätare
Luftkonditionering bruksanvisning
Visa fler Instruktioner
1

Slå på luftkonditioneringen och låt den gå i minst 10 minuter före testning .
2

Ställ de många mätare bredvid luftkonditioneringen . Se till de låga och höga tryckmätare är stängda . Addera 3

Placera lågtryckskontaktenfrån lågtrycksmätarenöver lågtrycksporten på luftkonditioneringen . Vrid kontakten medurs för att fästa den . Dessa portar är belägna i olika områden beroende på enheten ; konsultera din instruktionsbok om du inte kan hitta hamnarna eller de är inte märkta .
4

Placera högtryckskontaktenfrån högtrycksmätarenöver högtrycksportenpå luftkonditioneringen . Vrid kontakten medurs för att fästa den .
5

Öppna ventilen lågt tryck på de många mätare och sedan högtrycksventilen.
6

Spela lågtrycks läsning , vilka bör vara väl under 90 psi ( pounds per square inch ) . Om det är över 90 psi , kan detta tyda på att köldmediet inte avdunstar ordentligt . Addera