Närings Kapacitet på marklära

En mängd olika faktorer spelar en roll i en markens förmåga att absorbera och behålla näringsämnen. Den relativa fördelningen av olika storlek jordpartiklar , till exempel sand , silt och lera , bestämma om näringsämnen lakas ut eller finns tillgängliga under en växtens användning. Markstruktur
Lerpartiklar är den minsta komponenten i en jordprofil.

Jordar är kategoriserade efter storleken på deras partiklar . Sandpartiklar är de största på upp till 2 millimeter , och lerpartiklar är den minsta , upp till tusen gånger mindre än sand . Ju finare partiklarna och mer tätt de packas ihop , ju mer de påverkar en markens näringshållande förmåga .
Katjonbyteskapaciteten
En jordanalys kommer ger dess förmåga att behålla nitrients , så kallade katjonbyteskapacitet , eller CEC .

markens förmåga att behålla näringsämnen mäts genom dess katjonbyteskapacitet ( CEC ) . Detta värde bestäms av en jordanalys och kommer att kvantifiera huruvida en jord kan behålla katjoner , en viss typ av näringsämnen .

Jord Justeringar
Stora mängder kalk erfordras för att justera pH i en jord som har en hög CEC.

CEC av en jord kommer att påverka vad som krävs för att justera pH . Jordar med en hög CEC värde , 15 till 40 , har högre lerpartiklar och kommer att kräva en större mängd av en ändring , till exempel kalk , för att justera pH . Låga CEC värden, till exempel 1 till 10, har en större mängd av sand och inte behålla näringsämnen väl . Addera