Hur man tar bort en Echo Trimmer Spool

Echo tillverkar många typer av trimmers , för användning i både hem -och kommersiell miljö . Echo trimmare klippa gräs med hjälp av två nylonsträngar som snabbt roterar på undersidan av trimmern . Strängen är tillverkad av tung nylon, och det kommer att gå sönder efter vanlig användning. Trimmern har en spole på botten som lagrar och släpper extra lina efter behov. När den extra linjen lagras i spolen är slut måste du ta bort spolen och installera en ny , eller restring den befintliga spolen . Instruktioner
1

Stäng av Echo trimmern .
2

Vrid trimmern upp och ned så att trimmerhuvudet är tillgänglig . Addera 3

Vrid ratten på undersidan av huvudet medurs för att lossa och ta bort .
4

ta av locket från under ratten och sedan dra bort spolen .
Addera