Hur du ändrar Hydraulic Filter på en John Deere 301A

John Deere 301A är en industriell - typ traktor som först tillverkades 1973 Traktorn kommer också i en jordbruksmodelloch har en tre - cylindrig diesel-eller gasmotor . . Chassit är två -hjulsdrivna och har en totalvikt på mer än 4000 pounds . Den hydrauliska filter bör bytas regelbundet och nya filter kan erhållas genom John Deere eller andra godkända traktor leverantörer eller återförsäljare . Detta är vad du behöver
Skyddsutrustning
Drain pan
Rena dukar
Hydraulolja
Visa fler Instruktioner
1

Värm upp traktorn genom att köra motorn och stäng sedan av traktor John Deere och dra åt parkeringsbromsen. Värmer motorn kommer att bidra till att lossa det aktuella filtret och minskar något tryck , men observera att detta även lämnar traktorkomponenter varma vid beröring . Använd skyddshandskar och redskap för att förhindra brännskador eller andra skador .
2

Ställ en tom tråget under oljefiltret , som sitter på vänster sida av traktorn och ser ut som en stor cylinder . Torka området rent för att undvika kontaminering av ny hydraulolja med smuts eller rester . Addera 3

Vrid filtret moturs för att ta bort och låt oljan från filtret rinna in i pannan .

4

Applicera ett tunt lager av transmissionsoljatill det nya filtrets tätning och fyll filtret upp till en halvfull med hydraulolja .
5

snabbt fästa det nya filtret till den hydrauliska filterhuvudettills filtret kommer i kontakt med montering och dra sedan åt ytterligare ett halvt varv för hand . Addera