Hur Fold Down Utbildnings Bord med hjul

Folding ett träningsbordmed hjul är en enkel procedur som kräver att veta hur låsmekanismen fungerar . Beroende på träningsbordets nedfällbara mekanism , kan du vika ner en tabell genom att låsa upp benen på bordet , eller vika ner bordsskivan själv . Tabeller som använder flikar för att låsa benen kan vikas genom att trycka på flikarna , medan tabeller där bordsskivan är avsedd att vikas ner kommer att fällas ned genom att trycka på låsstången och vikning av tabellen. Instruktioner
1

Hitta låsmekanismen under bordet . I utbildningsbordsom använder en låsmekanism som gör att benen ska vikas ner , kommer låset att vara en flik och krok i benet gångjärn (där benet möter tabellen ) . För tränings bord där bordsskivan i sig är tänkt att vikas ner , kommer det att finnas ett lås bar som är placerad under bordsskivan där bordsskivan är ansluten till basen eller ben i tabellen .
2

Tryck på fliken metall för tabeller som använder fällbara ben , sedan föra benen i riktning mot bordet för att vika dem . Du kanske vill lägga tabellen på sidan innan du fäller benen och luta bordet mot en vägg för stöd . För bord där bordsskivan fälls ner , tryck på låset fältet för att låsa upp mekanismen och vik tabellen ner . Addera 3

Lock hjul eller rullande hjul genom att trycka ned en flik belägen på hjulet självt , om det finns ett . Vissa hjul eller rullningshjulkanske inte har lås . Addera