Total 969 -Hem & Trädgård FirstPage PreviousPage NextPage LastPage CurrentPage:1/20 50-Hem & Trädgård/Page Goto:
Ice Melt Produkter Säkert för betong

Den yta av betong är porös och full av små sprickor och sprickor . När isen applikatorer tillämpas på trottoarer , uppfarter och andra betongytor , vattnet som skapas av den smältande isen finner sin väg in i dessa sprickor . Eftersom vatten expanderar när det fryser , den smälta isen i betong förorsakar problem när det refreezes skapa sprickor och

Mer >