Farorna med en tegelsten Foundation

Bricks har använts i grunden för århundraden på grund av sitt motstånd mot brand och hållbarhet . En tegelsten stiftelse behöver inte målas och kommer att åldras med värdighet i många år framöver . Medan en tegelsten stiftelse erbjuder många fördelar för hemma byggare , bör du vara medveten om vissa risker som kan skapa problem på vägen . Sprickor

Även bara en spricka i en tegel stiftelse kan vara ett tecken på allvarliga problem . Även tegel anses vara en robust och tålig foundation , kan en liten skavank leda till stora problem i framtiden . Sprickor i en tegel stiftelse är indikatorer på ett strukturellt fel och kan vara resultatet av frostskador eller felaktig tätning .
Stabilitet

En tegelsten stiftelse är helt beroende av marken under , och tegel fungerar bäst över stabil grund . Varje förskjutning eller rörelse i marken kommer att skapa problem i grunden . Stränder och andra instabila områden är inte idealiskt för en tegelsten stiftelse på grund av sin expansiva jordar . Dessutom kan en tegelsten stiftelse kollapsa eller bli störd i ett område med en hög risk för jordbävning aktivitet . Addera Bulging Bricks

En annan fara tecken på en tegelsten grunden är utbuktande tegel . En utbuktande tegel innebär en del av stiftelsen har förhöjda . Detta grundläggande problem uppstår när vatten sipprar in mellan tegelstenarna från kraftiga regn eller dålig landskapsarkitektur . Efter ett häftigt regn , kan avrinningen från taket landar nära en stiftelse eller stående vatten kan utvecklas om egendomen inte är nivå nära ett hem .

Lösa Bricks

Med tiden , tegelstenar i grunden kommer att erodera och lossna på grund av vädret . Svår vädret kommer att påverka murbruk som ansluter tegel det tillsammans . Detta är den svaga punkten i en tegel foundation och behöver övervakas regelbundet . Medan murbruket mellan tegelstenarna kan behöva fyllas på , om en tegelsten lossnar , måste den bytas ut . Addera