Hur man mäter ett skjul fotavtryck

Den " fotavtryck " av ett objekt , avser mängden golvyta eller område något täcker . Till exempel kan din två våningar hem mäter på 3.600 kvadratmeter , men hemma fotavtryck är bara 1.800 kvadratmeter --- hälften av 3.600 kvadratmeter --- för det är hur mycket mark i anspråk i huset tar upp . Oavsett anledningen till att du måste veta hur mycket golvyta på något , bestämma fotavtryck av något föremål eller struktur är så enkelt som att ta mått och multiplying.Things Du behöver
Måttband
Kalkylator Review
Visa fler Instruktioner
1

mäta längden på skjulet med måttband . I detta exempel skall längden vara 15 meter lång .
2

Mät bredden på skjulet med måttband . I detta exempel skall bredden vara 10 meter bred . Addera 3

Multiplicera längden av bredden för att bestämma de totala kvadratmeter . I det här exemplet

15 * 10 = 150 kvadratmeter .
4 Dela upp kvadratmeter med nio för att bestämma de totala kvadratmeter . För detta exempel , 150/9 = 16,67 kvadratmeter .