Är det svårt att leva i en soldriven House ?

Att bo i en sol hem är sunt ekonomiskt förnuft och det är bra för miljön . Men vissa människor har en oro för att leva i en sol hem är svårt eller kräver en livsstilsförändring. Även om du måste göra vissa justeringar när de bor i en sol hem , är det inte svårt att göra . Energianvändning

Annat än den initiala kostnaden för att installera ett system , livsstilsförändringar är förmodligen en av de mest fruktade aspekterna av att byta till solenergi . Det är sant att energiförbrukningen i sol hem är typiskt mycket lägre än i konventionellt drivna hem. Utan energieffektivitet och bevarande , är solenergi inte praktiskt . Därför , när ditt hem genererar sin egen el från solenergi , måste du vara mer medveten om din energianvändning och kan behöva ändra några av dina vanor såsom att stänga lamporna när du lämnar ett rum . Det kan också bli nödvändigt att byta ut gamla apparater med energieffektiva sådana.
Systemunderhåll
p Om du är husägare , ytterligare ansvar kommer med att äga en soldriven hem. I stället för att helt enkelt ansluta till nätet för att få din el , har ditt hem ett eget kraftsystemet , och att systemet kräver underhåll . Lyckligtvis är underhåll för solelsystem minimal och lätt ut på entreprenad . Regelbunden rengöring av solpaneler kommer att bidra till att upprätthålla optimal prestanda . Dessutom kan växelriktaren och batterierna behöver bytas ut efter 10 till 15 år . Ett solsystem monitor installerad i köket eller vardagsrummetgör det enkelt att se till att systemet fungerar smidigt.