Wood Recycling Grants

Trä återvinning använder ett badkar kvarn eller flishugg för att ändra trä papperslappar till användbara flis eller sågspån . Vissa tar detta ett steg längre , kompostering markerna i matjord . Statliga och lokala myndigheter , i ett försök att minimera effekterna av träd , lemmar och buskar på landets deponier , anamma fördelarna med trä återvinning. Sök bidrag som närmar välfinansierade statliga mål som miljö , offentliga arbeten effektivitet och ekonomisk utveckling finansieringskällor - särskilt i regioner som gör svåra ekonomiska justeringar . Pengar Trail

Återvinning bidrag trickle oftast ner från US Department of Environmental Protection till staterna och sedan till de kommuner som faktiskt arbetar med många recyling frågor . Under Pennsylvanias lagen 101 , till exempel de statliga medlen kommunal avfallsplanering och återvinning . Här ingår riktlinjer för kompostering och blad avfallshantering . Den innehåller också två bidrag kallas § 902 och § 904 bidrag. Pennsylvania kommunerna ansöka om dessa bidrag . § 904 bidrag ersätta kommunerna för massor av återvinning som de producerar . De 902 bidrag, stipendier utrustning , finansiera kostnader för utrustning som behövs , bland flishuggar och blad vacuumes , till exempel. Kontrollera din statens organ för liknande återvinning bidragskällor.

Hållbar miljö Grants

Miljöhållbarhetsbidragsprogram, noterat på federal Grants.gov hemsida , fonder ingenjörs forskningsprojekt att främja hållbara tekniska system . Projektet föreslår ni bör uppmuntra välbefinnande allmänheten och samtidigt stödja naturliga miljösystem . Genom att pracka förmåga trä återvinningsbranschen för att minska problemen deponi samtidigt skapa arbetstillfällen och ta fram en användbar produkt ( flis och matjord ) , kan du finna finansiering för teknisk forskning av trä återvinningsmetoder. Bidrag får inte överstiga $ 100.000 per projekt . Programmet förväntas finansiera 45 projekt under 2012 . Varje projekt varar i fem år . Ditt förslag om bidragsfinansiering bör förklara vad nytt sätt ditt förslag och dess potential för att förbättra livet för både amerikaner och miljön .

Offentliga arbeten och närings Facilities Grants

ekonomisk utveckling Administration omdömen och fonder offentliga arbeten och näringslokaler i Grants kvartalsvis . Dessa bidrag föreslår hjälp till nödställda samhällen . Bevilja finansiering , därför gynnar projekt i ekonomiskt krisdrabbade samhällen i USA Om organisationens bidragsansökan föreslår högre löner och hållbara jobb i en bekymrad gemenskap , kan du vinna finansiering . Regeringar , stammar , högskolor och ideella organisationer kan ansöka . Individer som föreslår att starta eller expandera ett trä återvinningsbranschen bör gälla för deras lokala eller statliga ekonomiska utvecklingsorgan - inte till ekonomisk utveckling Administration - . Om finansiering
ekonomiska anpassning assistansanslag

ekonomiska anpassnings assistans Grants bevilja medel kvartalsvis , ge stöd till regioner med allvarliga ekonomiska problem . Projekten omfattar konstruktion och nonconstruction bistånd och offentliga arbeten projekt såsom återvinning av grenar, buskar , träd eller skrot trä . Alla nivåer , högskolor , universitet, tribal regeringar och andra ideella organisationer kan ansöka om sitt projekt ger hjälp för ett område som står inför svåra utmaningar ekonomiska anpassnings . Bidragen varierar från $ 100.000 till $ 1.250.000 . Projekttiderna varierar från ett till tre år långa. Liksom de offentliga arbeten och näringslokalerStipendier i avsnitt 2 , behöver vinstdrivande företag och privatpersoner som inte kvalificerar för att vinna dessa bidrag direkt , men de kan ansöka om hjälp hos ideella organisationer för ekonomisk utveckling eller vid statliga och lokala myndigheter .

Addera