Hur man beräknar kalksten Grus Värdering

Krossad kalksten är ett populärt material som används för att göra vägar, uppfarter och parkeringsplatser . Räkna hur mycket du behöver för en beläggningsprojekti hemmet kompliceras av det faktum att kalkstenen säljs av ton , men det enklaste sättet att mäta dina behov är att bestämma hur många kubikmeter av materialet för att köpa . För att få rätt mängd , måste du göra några beräkningar . Detta är vad du behöver
Måttband
Calculator
Visa fler Instruktioner
1

Mät måtten på det område du planerar att täcka med krossad kalksten i varv , med hjälp av ett måttband.
2

Fastställ krossad kalksten som du planerar att installera . På bar mark , kommer 4-6 inches behövas för att på lämpligt sätt packa och komprimera till en bra uppfart yta . Addera 3

Utför beräkningar för att bestämma de kvadratmeter till ytan sedan multiplicera kvadraten meter av den del av en gård på djupet som du vill . Detta kommer att producera de kubikmeter material du behöver . Till exempel : en utfart som mäter tre meter bred och tjugo meter har lång en yta på 60 kvadratmeter . Multiplicera 60 med 1/6th av en gård ( sex inches ) för att bestämma att du behöver 10 kubikmeter kalksten .
4

Multiplicera kubikmeter krossad kalksten som du behöver med 2700 ( antalet pounds i en kubisk gård ) för att fastställa antalet pounds behövs , därefter dela den kvoten med 2000 för att bestämma det antal ton på beställning . Addera