Hur Nära Framing Ska infälld belysning Be

? Termen " infälld belysning " beskriver varje armatur vars enda synliga funktioner är dess ansikte och den upplysta delen av fixturen . Detta skiljer sig från hängande och golvlampor, där betydligt mer av fixturen är synlig. Eftersom kroppen och anslutningsväxelav infälld belysning finns vanligen i tomrum ovanför tak , det är ofta belägna nära bjälkarna , timmer inramning som håller taket på plats . Närheten till oisolerade värmealstrande fixturer till brännbara föremål är alltid en källa till oro . Komponenter i Infällda lampor

Lamphuset , vanligen kallad burken , bara blir varm när lampan används. Den lilla rutan på den övre delen av burken innehåller emellertid ledningar och komponenter; i de flesta modellerna rutan genererar sin egen värme . Det är fullt möjligt att förhindra rens väggar från att bli varm helt enkelt genom att använda en låg watt glödlampa eller en lampa designad för att producera lite värme , men de flesta anslutningslådor kommer fortfarande att bli varm.
National Electric kod

National Electric Code är en publikation som levererar standarder för säker installation av elektriska system och apparater . NEC är inte en rättsligt bindande kod , men är ofta antagits av stater och kommuner som en praktisk standard inom sina jurisdiktioner . Artikel 410 i koden behandlar fixturer . Del XI adresser flush och infällda armaturer, och 116 under (a ) ( 1 ) noterar, " en fixtur som inte identifieras som en IC fixtur måste installeras så att alla infällda delar inte är i kontakt med brännbart material . " Koden tillägger , " En 1/2-tums utrymme måste bibehållas från brännbart material . " I detta sammanhang " IC " en typ av armatur som avleder luft snabbt och därför inte kräver att fritt luftrum som omger den . Addera Minsta avstånd

eftersom alla märken och modeller av infälld belysning har olika egenskaper och på grund av att typ och effekt av glödlampan som ska användas är okänd , är det inte möjligt att ge en filt värde för hur nära ett ljus kan vara att inrama. Varje lampa skall förses med installationsanvisningar från tillverkaren , och dessa bör ge exakta värden . Som sagt , en ganska standard infälld ljus får inte monteras så att någon del av sin församling är mindre än en centimeter från något brännbart - till exempel ett träbjälklag - på sidorna. En två -tums clearance från något ovanför lampan är ett typiskt minimum. Isolering , både lös -fill och vadd , bör hållas minst tre inches bort

Vidare kan kommunal kod mandat minsta säkerhetsavstånd . ; den lokala kod verkställighet kontor bör konsulteras före installation .
Ett ytterligare övervägande

Det finns ytterligare en anledning till försiktighet när värme från infälld belysning är berörda. Mest infälld belysning görs med hängare barer och en fläta av värmebeständig tråd; denna tråd är avsedd att sammanfogas med Romex försörjningen i en kopplingsdosa bort från lampan. Vissa lägre - end modeller säljs utan stång för upphängning och fläta , och det kan vara frestande att koppla dessa direkt till Romex strömförsörjning . Denna praxis är inte att rekommendera . Romex termoplast överdragen ledning är inte konstruerad för att installeras nära en värmekälla . Addera