Home & Garden >> Hem Trädgård >> Building & Remodeling >> byggnadskonstruktioner >> Content

Hur man installerar ett differentiellt tryck

Installera en differenstryckmätareinnebär att arrangera mätaren och dess sonder runt ett luftflöde . Mätaren och dess två prober tillsammans utgör en pilot röraggregatet . Aggregatet mäter lufthastigheten , som du ibland behöver övervaka i luftventiler för att säkerställa ett fungerande ventilationssystem . Placera monterings två sonder - ett statiskt tryck sond och ett totalt tryck sond - längs och tvärs luftflödet så att du kan övervaka dess hastighet . Instruktioner
en

Sätt i totalt tryck sond i givaren för differentiellt tryck är " hög "-port.
2

Sätt i det statiska trycket sond i givaren för differentiellt tryck är " låg "-porten . Addera 3

Placera det statiska trycket sonden så att den pekar vinkelrätt mot luftriktningen .
4

Placera totala tryckgivare så att de körs parallellt med luftflödet.
5

Läs givaren för differentiellt tryck ter behandlingen. Den anger lufthastigheten trycket . Addera

från:http://hem.98905.com/building-remodeling/building-designs/1012115693.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.